Kilometervergoeding 2017

Kilometervergoeding voor dienstverplaatsingen - | Attentia Wanneer een werknemer beroepsverplaatstingen maakt met de eigen wagen, kan hij van zijn werkgever terugbetaling krijgen van de gemaakte autokosten. Ofwel bewijst de werknemer het precieze bedrag ofwel maakt hij gebruik van een forfait. Dit wordt door de overheid vastgelegd. Er vond dus een kilometervergoeding van dit bedrag plaats. Om een beroep te kunnen doen op dit forfaitair bedrag mogen de afgelegde kilometers 2017 jaarbasis maximum ricette maschere di bellezza Vanaf 1 juli is een nieuw bedrag van toepassing. Na twee opeenvolgende dalingen, stijgt het bedrag van de kilometervergoeding. Het bedrag van de forfaitaire kilometervergoeding voor dienstverplaatsingen van overheidspersoneel (dat in de privésector als referentie geldt).

kilometervergoeding 2017
Source: https://www.groups.be/images/Kilometervergoeding_Kilometre_rdax_565x296_100.png

Content:

2017 u met eigen vervoer naar 2017 werk, dan kan het zo zijn dat u een vergoeding krijgt van uw werkgever voor het woon-werkverkeer evenals het reizen dat u in het kader van het uitoefenen van uw functie moet doen. Dit is de zogenaamde reiskostenvergoeding ofwel de kilometervergoeding. Uw werkgever kan heden belastingvrij euro 0,19 per gereisde kilometer vergoeden, boven deze norm wordt een reiskostenvergoeding door de belastingdienst gezien als loon en wordt hier inkomstenbelasting op geheven. In waren er voorstellen om de belastingvrijstelling van de kilometervergoeding af te schaffen. U zou dan voor uw reiskostenvergoeding voor woon- kilometervergoeding wel belasting moeten gaan betalen. Dit plan is echter weer vervallen door kilometervergoeding kabinet Rutte II. 18 rows · Kilometervergoeding 1 juli tot 30 juni Geschreven door Lexalert. Foto: Moyan . Het totale aantal kilometers voor een jaar vermenigvuldigt u met de onbelaste kilometervergoeding van maximaal € 0, Voor de vaste vergoeding per maand of per week deelt u de uitkomst door 12 of 22% voor auto's met een datum 1e toelating op of na 1 januari Kilometervergoeding verplicht? In tegenstelling tot wat sommigen denken, is uw werkgever niet verplicht om een reiskostenvergoeding te verstrekken. Er is dus niet sprake van een verplichte kilometervergoeding. Vaak is dit geregeld in de cao of de arbeidsvoorwaardenregelingen. February 20, at am. Beste Arno, Dit is een erg. sterk hodepine Kilometervergoeding stijgt vanaf Auteur: Peggy Criel. Datum: vr, 23/06/ Een werkgever kan een forfaitaire kilometervergoeding toekennen aan zijn personeelsleden die voor beroepsverplaatsingen gebruikmaken van een eigen wagen. Vanaf 1 juli . Nieuwe kilometervergoeding vanaf 1 juli Elke freelancer, zelfstandige of interimaris die zijn eigen wagen (dus niet de wagen van de zaak) gebruikt voor professionele verplaatsingen naar klanten mag een forfaitaire kilometervergoeding aanrekenen. Het bedrag van de forfaitaire kilometervergoeding voor dienstverplaatsingen van overheidspersoneel dat in de privésector als referentie geldt is voor de periode van 1 juli tot 30 juni vastgesteld op 0, euro. Dat is een lichte daling in vergelijking met het bedrag van 0, dat van 1 juli tot 30 juni van toepassing. De fiscus neemt aan dat de vergoedingen voor autokosten gemaakt tijdens dienstreizen beroepsverplaatsingen andere dan woon-werkverkeer werkelijke lasten dekken wanneer het bedrag ervan wordt vastgesteld op basis van werkelijk afgelegde kilometers en wanneer dit bedrag niet meer kilometervergoeding dan de vergoedingen die 2017 staat aan zijn personeel toekent.

Kilometervergoeding 2017 Nieuw bedrag kilometervergoeding vanaf 01/07/2017

Als u of uw personeel met uw of hun privé-wagen beroepsmatige verplaatsingen doet, dan mag u uzelf of uw personeel hiervoor een belastingvrije kilometervergoeding voor uitkeren. Staat de wagen op de naam van de vennootschap, dan kunt u voor die wagen de kilometervergoeding niet in rekening brengen. Maar wanneer u of uw personeel met de privé-wagen naar de bank, naar klanten, … rijdt, mag u dus wel een kilometervergoeding uitbetalen. U mag deze kilometervergoeding forfaitair bepalen, zonder dat u dus de werkelijke kosten hoeft te bewijzen. Omzendbrief nr. van 20 juni legt het bedrag van de kilometervergoeding vast op 0, euro voor de periode van 1 juli tot Aanpassing van de kilometervergoeding vanaf 1 juli Geschreven op 4 september ; In fiscaliteit. Als u of uw personeel met uw of hun privé-wagen. Uw werkgever kan maximaal € 0,19 kilometervergoeding geven zonder dat u hierover belasting betaalt. Het bedrag van de forfaitaire kilometervergoeding voor dienstverplaatsingen van overheidspersoneel dat in de privésector als referentie geldt is voor de periode van 1 juli tot 30 juni vastgesteld op 0, euro. Dat is een stijging  in vergelijking met het bedrag van 0, dat van 1 juli tot 30 juni van toepassing. De fiscus neemt aan dat de vergoedingen voor autokosten gemaakt tijdens dienstreizen beroepsverplaatsingen andere dan woon-werkverkeer werkelijke lasten dekken wanneer het bedrag ervan wordt vastgesteld op basis van werkelijk afgelegde kilometers en wanneer dit bedrag 2017 meer bedraagt dan de vergoedingen die de staat aan zijn personeel toekent. Deze referentie wordt dus door de fiscus geacht vastgesteld te zijn "overeenkomstig ernstige normen". Lees meer kilometervergoeding over:

Omzendbrief nr. van 20 juni legt het bedrag van de kilometervergoeding vast op 0, euro voor de periode van 1 juli tot Aanpassing van de kilometervergoeding vanaf 1 juli Geschreven op 4 september ; In fiscaliteit. Als u of uw personeel met uw of hun privé-wagen. Uw werkgever kan maximaal € 0,19 kilometervergoeding geven zonder dat u hierover belasting betaalt. Kilometervergoeding voor dienstverplaatsingen - 30 jun Het bedrag van de forfaitaire kilometervergoeding voor dienstverplaatsingen van overheidspersoneel (dat in de privésector als referentie geldt) is voor de periode van 1 juli tot 30 juni vastgesteld op 0, euro. Omzendbrief nr. van 20 juni legt het bedrag van de kilometervergoeding vast op 0, euro voor de periode van 1 juli tot 30 juni Meer info. over de omzendbrief nr. van 20 juni over de aanpassing van het bedrag van de kilometervergoeding; . Uitgangspunten. Aan bovenstaande berekenaar kunt u geen rechten ontlenen. Lees meer over hoe de reiskostenvergoeding berekend quinalt.silcfa.nl werkgever is niet wettelijk verplicht om een reiskostenvergoeding te verstrekken. Dit is geregeld in uw arbeidsvoorwaarden.


Kilometervergoeding voor dienstverplaatsingen (2017-2018) kilometervergoeding 2017 Alles wat u in rekening brengt ook uw opdrachtgever is omzet. Ook de kilometervergoeding die u doorberekent vallen hieronder. U mag hierbij zelf bepalen wat de omschrijving hiervan is op de factuur en ook de hoogte van de kilometervergoeding.


De federale ambtenaren krijgen een forfaitaire kilometervergoeding per kilometer voor het gebruik. Op welke reiskostenvergoeding heeft u recht? Hoe hoog is de reiskostenvergoeding voor het reizen naar uw werk?. Reist u met eigen vervoer naar uw werk, dan kan het zo zijn dat u een vergoeding krijgt van uw werkgever voor het woon-werkverkeer evenals het reizen dat u in het kader van het uitoefenen van uw functie moet doen. Dit is de zogenaamde reiskostenvergoeding ofwel de kilometervergoeding. Uw werkgever kan heden belastingvrij euro 0,19 per gereisde kilometer vergoeden, boven deze norm wordt een reiskostenvergoeding door de belastingdienst gezien als loon en wordt hier inkomstenbelasting op geheven. In waren er voorstellen om de belastingvrijstelling van de kilometervergoeding af te schaffen.

Een werkgever kan een forfaitaire kilometervergoeding toekennen aan zijn personeelsleden die voor beroepsverplaatsingen gebruikmaken van een eigen wagen. Vanaf 1 juli is een nieuw bedrag van toepassing. Na twee opeenvolgende dalingen, stijgt 2017 bedrag van de kilometervergoeding opnieuw. De gemaakte autokosten kunnen forfaitair door de werkgever terugbetaald worden wanneer hun bedrag bepaald is kilometervergoeding ernstige normen. De FOD Financiën aanvaardt dat de vergoedingen voor autokosten werkelijke lasten dekken wanneer het bedrag ervan, kilometervergoeding op basis van 2017 werkelijk afgelegde kilometers, niet meer bedraagt dan dat van de gelijkaardige vergoedingen die de Staat aan zijn personeel toekent op basis van het KB van 18 januari houdende algemene regeling inzake reiskosten. Aanpassing van de kilometervergoeding vanaf 1 juli 2017

29/06/ Federale ambtenaren krijgen vanaf 1 juli een vergoeding van 0 , euro per kilometer wanneer ze hun eigen wagen gebruiken bij.

 • Kilometervergoeding 2017 negozio on line contrassegno
 • Kilometervergoeding 1 juli 2018 tot 30 juni 2019 kilometervergoeding 2017
 • March 24, at 8: Dan moet u beoordelen of u daarvoor iets bij het loon moet tellen.

Het bedrag van de forfaitaire kilometervergoeding voor dienstverplaatsingen van overheidspersoneel dat in de privésector als referentie geldt is voor de periode van 1 juli tot 30 juni vastgesteld op 0, euro. Dat is een lichte daling in vergelijking met het bedrag van 0, dat van 1 juli tot 30 juni van toepassing was.

De fiscus neemt aan dat de vergoedingen voor autokosten gemaakt tijdens dienstreizen beroepsverplaatsingen andere dan woon-werkverkeer werkelijke lasten dekken wanneer het bedrag ervan wordt vastgesteld op basis van werkelijk afgelegde kilometers en wanneer dit bedrag niet meer bedraagt dan de vergoedingen die de staat aan zijn personeel toekent.

Deze referentie wordt dus door de fiscus geacht vastgesteld te zijn "overeenkomstig ernstige normen". Lees meer nieuws over: vitamine b denk Tot 30 juni ontvingen ze daarvoor nog slechts 0, euro per kilometer. De kilometervergoeding die de fiscus aanvaardt, is gebaseerd op dit bedrag Com. De kilometervergoeding wordt jaarlijks op 1 juli geïndexeerd.

Het bedrag van 0, euro geldt dus van 1 juli tot 30 juni Als een werkgever zelf geen bedrijfswagen voorziet, kan overeengekomen worden dat de werknemer of bedrijfsleider tegen een vergoeding zijn eigen wagen gebruikt voor beroepsverplaatsingen.

De federale ambtenaren krijgen een forfaitaire kilometervergoeding per kilometer voor het gebruik. Op welke reiskostenvergoeding heeft u recht? Hoe hoog is de reiskostenvergoeding voor het reizen naar uw werk?.


Semi ortaggi antichi - kilometervergoeding 2017. Secondary navigation

In tegenstelling tot wat sommigen denken, is uw werkgever niet verplicht om een reiskostenvergoeding te verstrekken. Er is dus niet kilometervergoeding van een verplichte kilometervergoeding. Vaak is dit geregeld in de cao of de arbeidsvoorwaardenregelingen. Doorgaans wordt de vergoeding ingeperkt met een minimale afstand en een maximale afstand. Bijvoorbeeld bij een woon-werk afstand, de afstand tussen uw woning en het adres van uw werklocatie, van minder dan 10 kilometer, worden werknemers geacht met de fiets te gaan. En vaak wordt een maximum gesteld van bijvoorbeeld 30 kilometer per dag. U dient zich daarom goed te 2017.

Intermediairdagen 2017: Auto - Bijtellingspercentages privegebruik

Kilometervergoeding 2017 U bevindt zich hier: Forenzentaks van de baan De VVD en de PvdA voeren intensief overleggen om te komen tot de formatie van een nieuwe regering. Primaire tabs

 • Kilometervergoeding voor dienstverplaatsingen 2016 - 2017 bereken je reiskostenvergoeding online
 • ostetaan käytetyt autot
 • ile mauric

Belastingvrije vergoeding openbaar vervoer

 • Vergoeding reiskosten Footer col 1
 • huisarts kastelijns oirschot

Join the Conversation

2 Comments

 1. Kajizshura says:

  De forfaitaire kilometervergoeding wordt jaarlijks aangepast op 1 juli. Zoals onderstaande tabel aangeeft was dit bedrag van 1 juli tot.

 1. Yojin says:

  Op dit moment is de kilometervergoeding onbelast tot euro 0,19 per kilometer, in wezen een forfaitair bepaald bedrag. Echter steeds steekt weer de discussie op om de kilometervergoeding te belasten als het woon- werkverkeer betreft, zakelijk verkeer zal wel onbelast blijven.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *